Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Ansvaret for 5.500
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no

Lav turnover: Organisasjons- og HR-sjef i Sandefjord kommune, Magne K. Eckhoff, er opptatt av at de ansatte trives på jobben. Han opplyser at nesten ingen slutter i kommunen.

Ansvaret for 5.500

-Vi har fokus på godt arbeidsmiljø, og i den nye kommunen skal vi ta det beste fra Sandefjord, Andebu og Stokke å skape gode holdninger og gode tjenester for byens innbyggere.

Espen Ringdal Andersen
Espen Ringdal Andersen

02.03.2017 kl. 10:35

Magne K. Eckhoff er organisasjons- og HR-sjef i Sandefjord kommune som etter 1. januar 2017 teller 5.500 ansatte eller hoder og noen færre årsverk siden ikke alle har 100 prosent stilling.

Ved årsskiftet ble 1.500 ansatte fra Andebu og Stokke slått sammen med 3.500 ansatte fra Sandefjord. Eckhoff trives godt i jobben og han er opptatt at alle kommunalt ansatte i likhet med han selv skal trives sammen med gode kolleger på jobben.

-Det gode arbeidsmiljø er ikke ledelsens oppgave alene, men et fellesprosjekt. Alle, både ledere og medarbeidere, må bidra. Da lykkes vi, sier Eckhoff.

Rask prosess

I den nye kommunen er det mange rutiner, prosedyrer og retningslinjer som skal på plass.

-Arbeidet med å bygge en ny kommune er tidkrevende og komplisert. Imidlertid vil alle de som jobber ute på skoler, barnehager, sykehjem, brannvesenet og andre steder i mindre grad oppleve en annerledes arbeidsdag etter kommunesammenslåingen. De ansatte vil fortsatt ha «sine» brukere, pasienter, elever og barnehagebarn, mens andre som jobber med ulike administrative tjenester nok vil merke en større forskjell i hverdagen. «Sånn har vi gjort det her» og «bare blitt sånn» er uttrykk som vi lett kan ty til i hverdagen, og da må vi gå en runde og finne ut hva som er den beste løsningen. Det må bli endringer når ansatte fra tre kommuner kommer under samme tak, og skal lage felles mål for tjenester i ny kommune. Organisasjonsendringer gir dynamikk og spennende utfordringer. Vi kommer i mål, selv om det tar tid, sier Eckhoff.

Han opplyser at prosessen med kommuneslåingen har gått i rekordfart. Dette har vært en rask prosess for prosjektledelsen med effektive 10 måneders arbeid i 2016.

De første samtaler på politisk hold begynte i våren 2014, mens administrasjonen i de tre kommunene ble involvert i løpet av 2015. Fra vinteren 2016 og ut året ble det jobbet intenst med kommunesammenslåingen.

 -Det ble lagt et godt politisk fundament i og med at våre folkevalgte var først på ballen. Politikerne etablerte et forhandlingsutvalg som gjennom en utredning ga retning på prosjektet. Det er et av suksesskriteriene, slik jeg ser det, sier Eckhoff.

Gode tjenester

Eckhoff tror de fleste ansatte i Sandefjord kommune liker seg veldig godt på jobb. Det er lav turnover, og hører med til sjeldenheten at noen sier opp jobben.

-Det er viktig at de ansatte blir sett og ivaretatt. I Sandefjord kommune har vi erfarne og dyktige leder som er nøkkelen til at arbeidsmiljøet på de ulike arbeidssteder er god. God ledelse, gode medarbeidere og godt arbeidsmiljø gir et godt tjenestetilbud. Dette skaper en vinn-vinn-situasjon som alle er tjent med, sier Eckhoff, som legger til at de kommunalt ansatte har stor kunnskap på sine arbeidsfelt.

-Jeg mener forutsetningene i Sandefjord kommune er gode og at innbyggerne vil oppleve ansatte som er dedikerte til de oppgaver som skal løses, påpeker han.

Følger opp sykemeldte

Området som Eckhoff leder har mange arbeidsoppgaver. En av disse oppgavene er å bistå ledere i å følge opp sykemeldte. Han ønsker selvsagt at sykefraværet er lavest mulig, men er man syk, så er det viktig med oppfølging. Ingen skal oppleve å være syk alene.

-Vi har kontakt med fastlege og NAV for å finne muligheter med tilrettelegging der det er behov. Det er viktig for alle som blir sykemeldt å få rask oppfølging slik at de kommer tilbake til sin opprinnelige jobb. Dette opplegget fungerer godt i Sandefjord kommune. Det er viktig at arbeidsgiver bryr seg, og at de ansatte er med i prosessen, sier han.

Stor medarbeiderundersøkelse

I august/september skal Sandefjord kommune gjennomføre en medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen heter «10 Faktor» og er blant annet utviklet av professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI i samarbeid med Kommunens Sentralforbund (KS).

Medarbeiderundersøkelsen er i bruk i 100 kommuner i Norge, og Andebu kommune innførte denne i 2015. Undersøkelsen går inn i årshjulet for medarbeideroppfølging og skal danne grunnlag for lederopplæring.

-Jeg ser fram til medarbeiderundersøkelsen og er spent på resultatet, sier Magne K. Eckhoff med et stort smil.

espen@byavisa.sandefjord.no