Vestfold Blad er en gratis ukesavis for hele Vestfold med et opplag på 90.000. Daglig leder: Runar Sunneklep Lia. Redaktør: Marianne Henriksen. Avisen som samler fylket!
Sikres bukten i begge endene?
Det skjer i Vestfold Lukk

Hva skjer i dag?

Gå til kulturkalenderen

Lukk
Byavisa Sandefjord
Søk på byavisa.sandefjord.no
Vestfold Blad mener

Sikres bukten i begge endene?

Det fristes med et fremtidsbilde der byene blomstrer og handelen høster av godene. Men noe skurrer. 

LEDERKOMMENTAR - 17.04.2013 kl. 12:00

Helgardering.  Når Color Line frister med et bilde som viser et Sandefjord som blomstrer og et Larvik i fantastisk utvikling, kan det vanskelig kalles noe annet enn en sikring for fremtiden mot konkurranse dersom man velger å forlate den ene byen.

Fremtidsbildene ble vist på et informasjonsmøte med politikere fra hele fylket sist uke. 

Bildene ble skapt gjennom modeller og visualiseringer av både bystrand og romslige utviklingsmuligheter for både boliger og næringsarealer i sentrumskjernen – dersom fergeanløp flyttes fra Sandefjord til Larvik. Musikk i ørene på politikere som trakter etter arbeidsplasser og liv i sentrum, fryd for øye for alle som skyr kødannelsen fergen er opphavet til.

Sikre vekst. Tønsberg har hatt sine torvdiskusjoner, budsjettsprekk og beklagende ordfører. Den fellen vil ikke Sandefjord havne i. Larvik har hatt sin byutvikling, har lært, og har vekstambisjoner. 

Nå skal videre vekst sikres gjennom en aktør som allerede er med på å sikre byenes status, gjennom hundrevis av sysselsatte Vestfoldinger. En aktør som representerer en velfungerende port inn til Norge i Sandefjord og Larvik. 

Stigen opp.  De lyse framtidsutsiktene for byutvikling ble presentert for politikere fra hele fylket, uten nevneverdige kritiske innvendinger. Er det så, at informasjonsmøter ikke åpner for spørsmål? Det tilhører sjeldenhetene.

Ingen tok hørbart til orde for det faktum at alt det positive fergeselskapet viser fram, også kan innebære at et annet fergeselskap stenges ute. 

Vi liker ikke at Fjord Line seiler under dansk flagg. Enda dårligere liker vi at en dominerende aktør får trekke opp stigen etter seg, når utsiktene ikke er som ønsket. Det er ikke lenge siden en fergedirektør fortalte om nedslående utvikling i Sandefjord. Det er nærliggende å tro at konkurranse er uønsket. 

Alternativene.  Ja, vi forstår trafikkbelastningen fergeanløpet påfører sentrum av Sandefjord. Vi ser at lite penger legges igjen i sentrum, og at handelen kan lide av konkurransen fra skattefri handel om bord. 

Men hva vet vi egentlig om alternativene? Er belastningen ved enda en aktør så stor som vi tror? Fjord Line hevder at trykket vil jevnes ut. Analyser viser noe annet enn bildet som er skapt på merbelastningen nok en ferge vil gi veier og miljø.

Konkurransen. Flere kan ha nytte av å vite hva den største aktøren frister med dersom man velger å gå en helt annen vei. Det var mange flotte tanker som ble løftet fram, og miljøet kan bli den store vinneren dersom gods kan fraktes fra nord i landet, via bane, rett inn i en ferge i Larvik. 

For Color Line og oss synes flyttingen til Larvik logisk. Men hvorfor ikke ønske Fjord Line like velkommen til et kaianlegg i Sandefjord? Det finnes andre gode muligheter i Sandefjord, som kan få belastningen vekk fra sentrumskjernen. Konkurranse er nødvendig. 

Sunn debatt.  Det kan se ut til at de fleste tier når Color Line taler. Roma kan ikke tales midt i mot, om alle interesser skal ivaretas. 

Vi derimot, oppfordrer til debatt og at framtidige mulige aktører også inviteres inn på lik linje. Vi må være villige til å se i flere retninger, slik arbeidet med regional plan for bærekraftig arealpolitikk har krevd av oss i Vestfold. 

Torvprosjektet i Tønsberg ble en mildt sagt kostbar affære. Løftet av Larvik by, førte til store økonomiske diskusjoner. Hva vil regnskapet vise dersom Color Lines skisser gjennomføres? La oss i alle fall slippe flere ”beklager” og ”det var ikke vår skyld” fra politikerne i ettertid.

Går solen ned også for en annen aktør, dersom Color Lines fergeanløp flyttes til Larvik? Arkivfoto: Marianne Henriksen
Marianne Henriksen

Marianne Henriksen
Redaktør